Prowadzimy różnorodne szkolenia obsługi programów biurowych. Oferujemy szkolenia w siedzibie klienta, Od zupełnych podstaw po zaawansowane możliwości.

Przykłady szkoleń:
1. Podstawy edycji tekstu w MS Word (Open Office, Libre Office itp.)
2. Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel (Open Office, Libre Office itp.)
3. Postawy edycji tekstu w programie Pages.
4. Podstawy przygotowania prezentacji w programie MS PowerPoint (Open Office, Libre Office itp.)
5. Podstawy przygotowania prezentacji w programie Keynote.
Szkolenia przygotowywane są tak, aby zakończyć je w ciągu jednego, dwóch spotkań.
Ceny – od 50 PLN za godzinę (netto).